Всі тексти в базі даних Реаніматора поділено на три основні категорії:

 категорія  позначка  додаткове пояснення
 1. «Живі» тексти в мережі  відтворено  тексти відтворені на сторінках Реаніматора
 див. link  копії текстів на інших сайтах
 ukrcenter  копії текстів на сайті  www.ukrcenter.com,  який
 займається стягуванням текстів з інших бібліотек;
 ukrcenter'івські копії не якісні, але тексти збереглися.
 2. Збережені не відтворені  збережено  текст, який можна відвторити у повному обсязі,
 при тому, що на інших сайтах його досі не знайдено.
 3. Втрачені та неіндексовані  втрачено/ч  частково втрачений текст; зверніть увагу, що це
 може означати і 1 втрачений розділ з 30, і 8 з 10.
 втрачено/п  повністю втрачений текст;
 очевидно, без перспективи відтворення...
 [ порожнє поле ]  текст, ще не проіндексований Реаніматором;
 потенційно він може бути або збережений або втрачений:
 копій в інших місцях знайти не вдалося, а перевірити
 чи збережено його у Веб-Архіві ще не встигли.